Lov na znanje
NOSITELJ PROJEKTA

Lovačka udruga Benkovac

Lovačka udruga Benkovac onsovana je 13.10.1946. godine. Udruga broji oko 450 aktivnih članova, a gospodari s četiri lovišta: Benkovac- Smilčić,Polača,Pristeg i Lišane Ostrovičke. Ukupna površina lovišta iznosi 26.524ha. Bogata je divljači kao što je: zec obični,fazan gnjetao,jarebica kamenjarka-grivina,trčka skvržulja i divlja svinja.Aktivno se bavi lovnim turizmom.U sklopu lovno turističkog programa organizira korištenje lovnih površina za dresuru pasa bez prava odstrela te prava lova šljuke(bene). Kako bi lovišta ostala bogata sa divljači, članovi Lovačke udruge redovno provode radne akcije čišćenja i punjenja pojilišta,punjenje hranilišta,sadnja remize te uklananje smeća iz prirode. Kako bi dodatno poboljšala usluge lovnog turizma, Lovačka udruga Benkovac provodi projekt „Lov na znanje“ koji je financirala Europska unija.

PARTNER

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je javna ustanova osnovana od strane Zadarske županije s ciljem informiranja, koordiniranja i implementiranja Programa ruralnog razvoja 2014-2020 te jačanja ljudskih i financijskih resursa regionalne i lokalne samouprave i organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja kao i radi njihova aktivnog uključivanja u osmišljavanje i provedbu programa i mjera ruralnog razvoja na lokalnoj razini. AGRRA aktivno prati strategije na nacionalnoj i EU razini te radi na usklađivanju dokumenata regionalne i lokalne razine s poljoprivrednim politikama i politikama ruralnog razvoja.