Lov na znanje

O projektu

Projektom »Lov na znanje« kroz provedbu programa neformalnog obrazovanja, razvojem nove
profesionalne figure po načelu cjeloživotnog učenja i primjene ECVET sustava, te razvojem specifičnih
stručnih znanja i socijalno interpersonalnih vještina kroz provedbu »po mjeri« izrađenih programa,
stvorit će se pozitivan poduzetnički okvir te povećati zapošljivost 25 osoba s područja grada Benkovca
kao i razvoj ostalih gospodarskih dionika kroz selektivne oblike turizma.

Cilj projekta

Povećati zapošljivost i mogućnosti za zapošljavanje osoba na području grada Benkovca razvojem
specifičnih, stručnih znanja i socialno-interpersonalnih vještina razvojem i provedbom po mjeri
izrađenih programa

Rezultati projekta

Sudjelovanjem na projektu sudionici će ojačati svoju motivaciju, komunikacijske i prezentacijske vještine te specifična znanja potrebna za aktivno djelovanje.
Kroz provedbu projekta održat će se 3 tematska okrugla stola te 2 panel rasprave, na kojima će sudjelovati dionici iz različitih sektora, a sve u svrhu jačanja međusektorskog dijaloga, umrežavanja te stvaranja poticajnog okvira koji će proširiti i unaprijediti benkovačko područje kao turističko tržište.

Što projekt pruža?

Razvojem i provedbom edukacijskih programa povećati će se konkurentnost polaznika kroz:

Tečajeve za osnaživanje osobnih kompetencija

Programe socijalnog uključivanja

Ciljne skupine projekta

25 osoba

  • 15 osoba starijih od 54 godine
  • 10 od 25 do 29 godina

Krajnji korisnici projekta

Detalji projekta

Lov na znanje
UP.02.1.2.01.0068

Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

Nositelj projekta:
Lovačka udruga Benkovac

Partner:
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA

Vrijednost projekta:
1.155.802,00 kn (bespovratna EU sredstva 100%)

Trajanje projekta:
3. travnja 2020. – 3. travnja 2022.

Područje provedbe : Grad Benkovac